𝗔𝗷𝘂𝘁𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗯𝗼𝘃𝗶𝗻𝗲!

 
Ministerul Agriculturii a publicat ieri, 𝟮𝟲 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮, în dezbatere, proiectul de ordonanță de urgență prin care se instituie o schemă de ajutor pentru crescătorii de vaci de lapte. Ordonanța de urgență modifică Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.
 
Potrivit proiectului de ordonanță, „se aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, care are ca obiect facilitarea accesului la finanţare în vederea realizării de investiţii pentru înfiinţarea centrelor.”
 
Centrele de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană sunt construcții unde se face preluarea și păstrarea cantităților de lapte în recipiente specifice, precum și prelucrarea acestuia cu respectarea normelor de igienă sanitar-veterinare în vigoare.
 
Beneficiarii sunt producători de lapte din zona montană cărora li se aplică prevederile părții a II a, Capitolul 1, Secțiunea – 1.1.1.1 Ajutoare pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară din Orientări, precum și producători agricoli din zona montană cărora li se aplică prevederile părții a II a, Capitolul 1, Secțiunea1.1.1.4 – Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea și comercializarea de produse agricole din Orientări.
 
Beneficiarii sunt încadrați în următoarele categorii:
 
a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
b)grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
c)cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; respectiv cele care desfăşoară, în comun, activităţi agricole și care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor;
d)persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
e)persoanele juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.
 
Se instituie o schemă de finanţare prin care beneficiarii Programului primesc maximum:
 
a) 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare;
b) 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de prelucrare sau centre de colectare și prelucrare.
 
Intensitatea sprijinului prevăzută la lit a), poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru fiecare din situațiile prevăzute la lit. a) – c), cu condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru:
 
a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor
b) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, precum și în zona montană definită la art. 3, alin. (1), lit. a);
c) investițiile colective – investiţii realizate de către grupurile de producători, cooperative agricole sau cooperaţii, așa cum sunt definite la art. 3, alin. (2), lit. b)-d).
 
Valoarea schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 45 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei Ordonanțe de urgență.
 
Autoritatea de implementare este Agenția Națională a Zonei Montane.
 
Programul se aplică până la data de 31 decembrie 2022, conform Deciziei Comisiei Europene nr. C(2020) 9360 final care prelungește Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3123 final. Plățile aferente Programului se acordă până la data de cel târziu 29 decembrie 2023, precizează proiectul de ordonanță MADR.
Sursa: APIA; Agroinfo

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *