ANUNȚ – Adunarea Generală a Membrilor Asociației BOVISIB !!!

Consiliul Director al Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine ”BOVISIB”, cu sediul social în localitatea Cristian, str. a V-a, nr. 7, județul Sibiu, Convoacă Adunarea Generală a membrilor săi pentru data de 17 Aprilie 2024, ora 11:00. Ședința se va desfășura la sediul Căminului Cultural din localitatea Cristian, județul Sibiu și va avea următoarele:

ORDINE DE ZI:

1. Raport de activitate pentru anul 2023.

2. Raport al Comisiei de Cenzori pentru anul 2023.

3. Prezentarea și aprobarea obiectivelor generale, a proiectelor și programelor Asociației pentru anul 2024

4. Prezentarea discuțiilor și hotărârilor rezultate din Adunarea Generală a FCB din România privind eventuale măsuri de sprijin, dar și de protest ale fermierilor, precum și cu conducerea APIA pe linia subvențiilor la bovine, SCZ, ANT 7 și ANT 8 pentru anul 2024.

5. Prezentarea cerințelor impuse de către către Registrele de rasă cu privire la efectuarea COP și eliberarea adeverințelor pentru SCZ pentru anul de cerere 2024.

6. Diverse.

Documentele și materialele de ședință pentru această adunare pot fi consultate la sediul Asociației, începând cu data de 9 Aprilie 2024, în zilele lucrătoare, dar și pe platforma electronică a AJCB ”BOVISIB”. Fiecare membru poate adresa întrebări și propune sugestii pentru ordinea de zi. Identificarea membrilor la Adunarea Generală se va face cu Cartea de Identitate, sau cu împuternicire pentru persoanele fizice sau juridice reprezentate.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum / legalitate, Adunarea Generală va avea loc în data de 26 Aprilie 2024, la ora 11:00, în același loc și cu aceiași ordine de zi.

Consiliul Director al AJCB ”BOVISIB”