Anunț din partea APIA !

Crescătorii de animale care nu au declarat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) un cont bancar valid rămân fără subvențiile APIA aferente acestui an. Regula se aplică și fermelor din sectorul vegetal.
Efectuarea plăţilor APIA pentru anul 2022
„În conformitate cu art.40 alin. (1)din OUG nr.11/2021 cu modificarile și completările ulterioare, plățile cuvenite se efectuează integral numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA în cererea unică de plată, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
În conformitate cu art.40 alin. (2) din OUG nr.11/2021 cu modificarile și completările ulterioare, nu se mai acordă plăți ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de cerere dacă se constată că acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului.
În conformitate cu art.116 din OMADR nr.11/2021 cu modificrile și completările ulterioare, cauzele imputabile beneficiarului se referă la nedeclararea unui cont valid la APIA.
Depistarea şi recuperarea sumelor necuvenite
Art. 63 Plăţi necuvenite şi sancţiuni administrative din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, prevede:
“(1) Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă angajamentele sau alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevăzute de legislaţia agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta se retrage în întregime sau parţial şi, după caz, drepturile la plată aferente menţionate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificările și completările ulterioare, nu se alocă sau se retrag.”
Art.7 (Recuperarea plăţilor necuvenite) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare, prevede:
„(1) În cazul efectuării unei plăţi necuvenite, beneficiarul rambursează suma respectivă împreună cu dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul, calculată în conformitate cu alineatul (2).
(2) Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, şi data rambursării sau a deducerii.
(3) Obligaţia de rambursare menţionată la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată ca urmare a unei erori a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod rezonabil de beneficiar. În cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plăţii în cauză, primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la efectuarea plăţii.”
Sursa: APIA; Agroinfo

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *