Condiții, acte anul acesta subvenția APIA suplimentară vaci de lapte!

Crescătorii de vaci de lapte beneficiază anul acesta de subvenția APIA suplimentară PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte, ecoschemă. Ce condiții trebuie să îndeplinească și de ce acte au nevoie?

PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte

Pentru a beneficia de eco-schema pentru vaci de lapte solicitanții trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
● să fie fermieri activi și crescători de animale;
● să dețină vaci de lapte adulte, care au cel puțin o fătare și sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date (BND);
● să dețină exploatație de vaci de lapte adulte înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/ înregistrată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare;
● să respecte condiționalitatea la nivelul întregii exploatații agricole, pe întregul an calendaristic;
● să își asume voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, prevăzute de Ordinul președintelui ANSVSA nr. 10/2023 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale, denumit în continuare Ordinul nr. 10/2023, precum și din prevederile relevante ale SMR 11 stabilite prin Ordinul menționate la art. 62.
Fermierul solicitant trebuie să depună decontul justificativ corespunzător angajamentului anual.

Fermierii trebuie să respecte cumulativ toate cerințele specifice tipurilor de sprijin, după cum urmează:
1. Evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului
● să verifice starea tehnică a echipamentelor de muls de cel puțin 3 ori/an;
● să schimbe manșoanele aparatelor de muls la un interval de maximum 4 luni, respectiv de cel puțin 3 ori/an, rezultând un număr mediu de 0,9
manșoane/ cap de vacă adultă / an de angajament;
● utilizează minimum 3 litri produse/cap vacă de lapte adultă/an pentru întreținerea ugerului, premergător și post muls;
2. Sănătatea ongloanelor
● să efectueze anual cel puțin două acțiuni de trimaj pentru fiecare vacă de lapte adultă.
3. Îmbunătățirea zonei de odihnă
● să utilizeze o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap vacă de lapte adultă /zi sau 300 g/cap/zi de materiale higroscopice sub formă de fibre vegetale mărunțite sau tocate (talaș, rumeguș sau paie tocate) peste stratul izolator, în cazul utilizării saltelelor.
În cererea de plată solicitantul eco-schemei PD-07 va trece efectivul mediu anual de vaci de lapte, estimat pentru anul de angajament.
Decontul justificativ și documentele corespunzătoare cerințelor specifice din cadrul intervenției se depun anual, respectiv în luna ianuarie a anului următor anului de angajament, pentru activitatea desfășurată în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024.

Documente care atestă îndeplinirea cerințelor specifice PD-07:
● mișcarea lunară și cumulată a efectivelor de vaci de lapte, din care rezultă efectivul de vaci de lapte aflat sub angajament;
● pentru cerința care atestă verificarea periodică a stării tehnice a echipamentelor de muls:
– copie a contractului de servicii/mentenanță, pentru verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls;
– copie a facturii/facturilor pentru serviciile prestate și a documentului care face dovada plății acestora;
– copie a raportului emis/a procesului-verbal/proceselor-verbale din care rezultă verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls;
● pentru cerința care atestă schimbarea manșoanelor aparatelor de muls:
– copie a facturii/facturilor de achiziție a manșoanelor;
– copie a fișei de magazine, dacă există manșoane pe stoc la data de 1 ianuarie a anului de angajament;
– copii ale bonurilor de consum;
– copii ale proceselor-verbale din care rezultă data operațiunii/operațiunilor de înlocuire a manșoanelor și aparatele de muls pentru care au fost efectuate înlocuirile;
● pentru cerința care atestă folosirea produselor de întreținerea ugerului premergător mulsului și post muls:
– copie a facturii/facturilor de achiziție a produselor folosite pentru igiena ugerului;
– copie a fișei de magazie, dacă există produse pe stoc la data de 1 ianuarie a anului de angajament;
– copii ale bonurilor de consum;
– copie a registrului de evidență a aplicării produselor, care va cuprinde date despre locația/grajdul în care se află efectivul de animale, data aplicării (înainte/postmuls), efectivul de animale pentru care s-au aplicat produse la fiecare mulsoare și cantitatea produselor;
● pentru cerința care atestă efectuarea acțiunilor pentru sănătatea ongloanelor:
– copie a contractului de prestări servicii de trimaj, încheiat cu un prestator de servicii veterinare;
– copie a facturii/facturilor care atestă efectuarea serviciilor de trimaj și a documentului care face dovada plății;
– copii ale proceselor-verbale din care rezultă data acțiunii/acțiunilor de trimaj însoțite de detalierea efectivului pe crotalii;
● pentru cerința care atestă îmbunătățirea zonei de odihnă:
– copie a facturii/facturilor de achiziționare/a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut/ materiale higroscopice;
– copie a fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut/ materiale higroscopice pe stoc la data de 1 ianuarie a anului de angajament;
– copie a registrului de evidență, completat zilnic, din care să reiasă:
data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut/materiale higroscopice, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3 kg/cap/zi material absorbant (sub formă de așternut) sau 300 g/cap/zi materiale higroscopice sub formă de fibre vegetale mărunțite sau tocate (talaș, rumeguș, paie tocate) peste stratul izolator, în cazul utilizării saltelelor);
– copii ale bonurilor de consum.

Sursă:APIA; Agroinfo