Conditiile-generale-de-eligibilitate-pentru-un-fermier-care-vrea-subventie-de-la-APIA

Conditiile generale de eligibilitate pentru un fermier care vrea subventie de la APIA

Conform art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a beneficia de platile directe prevazute la fermierii trebuie:

 1. sa fie inregistrati in Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
 2. sa depuna cerere unica de plata in termen;
 3. sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazulviilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. Pentru legume cultivate in sere si solare, pentru care se acorda sprijinul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha, iar suprafata minima a parcelei este de 0,03 ha;
 4. fermierii persoane fizice care in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata au primit plati directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
 5. fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al platii depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
 6. sa declare toate parcelele agricole, precum si zonele de interes ecologic prevazute la art. 20 alin. (1), in sensul prevederilor art.72 alin.(2) din Reg. (UE) nr.1306/20133, potrivit carora fermierii care detin parcele agricole cu o suprafata de pana la 0,1 ha nesolicitate la plata pot sa nu le declare, cu conditia ca suprafata insumata a acestor parcele sa nu depaseasca un hectar;
 7. sa declare la depunerea cererii unice de plata datele de identificare si de contact actualizate si sa notifice APIA despre modificarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
 8. persoanele juridice trebuie sa notifice APIA in termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificarile aparute in inregistrarile de la Oficiul National al Registrului Comertului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
 9. orice modificare a datelor declarate in cererea unica de plata si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data acordarii platii se comunica in termen de 15 zile calendaristice, in scris, la APIA;
 10. sa inscrie, sub rezerva aplicarii sanctiunilor prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere unica de plata si in documentele anexate acesteia privind lista suprafetelor si/sau efectivele de animale;
 11. sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata sa fie introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate si verificate in vederea calcularii sumelor de plata si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. sa fie de acord ca datele personale, datele inscrise in cererea unica de plata despre suprafetele si animalele din exploatatie sa faca obiectul controalelor administrative incrucisate cu bazele de date ale altor autoritati publice cu competente in gestionarea acestor tipuri de date;
 13. sa respecte normele de ecoconditionalitate prevazute la art. 93 si anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie;
 14. sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc ca terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se afla la dispozitia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, daca este cazul. Documentele care fac dovada ca terenul agricol se afla la dispozitia fermierului trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere;
 15. sa furnizeze toate informatiile solicitate motivat de catre APIA in termenele stabilite de aceasta;
 16. sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate in acest sens, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 17. sa marcheze in teren limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelei/parcelelor invecinate;
 18. sa identifice, sa declare, in cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA, care permite prelucrarea datelor spatiale si alfanumerice privind suprafetele declarate, si sa utilizeze datele cadastrale disponibile.

Material realizat de si preluat de pe www.agroromania.manager.ro

Foto credit www.pexels.com

Related Posts