Cuantum ANT vaci, oi/capre publicat de Ministerul Agriculturii!

MADR a postat în transparență decizională un proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023.

Prezentul proiect de act normativ aprobă plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2023 și stabilește modalitatea de calcul al cuantumului per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne și pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.mpactul bugetar este de circa 670.271.000 lei, respectiv 134.768.480 euro de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024, reprezentând plăți naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2023.

Facem precizarea că documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată, precum și condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic sunt prevăzute în secțiunea a 2-a a Ordinului MADR nr. 80/2023, cu modificările și completările ulterioare, articolele 95-102.

Acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii contribuie la asigurarea capitalului financiar necesar pentru derularea activităţilor specifice din sectorul de creștere a animalelor.

Proiectul poate fi consultat aici: https://www.madr.ro/…/8764-proiect-hg-aprobare-plafoane…Sursă:MADR; Agroinfo