Hotărâre MADR 24.11.2022: Ajutor de stat pentru creșterea animalelor!

Potrivit proiectului de act normativ, acordarea ajutorului de stat se prelungește până la data de 30 iunie 2023.
„Art. II. (1) Prin excepție de la prevederile art.8 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cererile inițiale de solicitare a ajutoarelor de stat se completează pentru perioada de 1 ianuarie – 30 iunie 2023 .
(2) Valorile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la art. 7 alin.(5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014, cu modificările și completările ulterioare, aferente cererilor prevăzute la alin.(1), se calculează pentru perioada menționată la același alineat,” precizează proiectul de act normativ.
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.
Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.
Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate anterior este:
a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;
b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.
Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile menționate anterior, acreditate de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale.
De asemenea, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii, crescători de animale, cărora le prestează serviciile menționate anterior contracte care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora.
Sursă: MADR; Agroinfo

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *