Subventii-apia

Mesaj urgent de la APIA pentru fermieri!

TERMEN LIMITA 1 AUGUST 2018! DEPUNETI ACTELE! Fermierii care beneficiaza de ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura trebuie sa se prezinte la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pana la termenul limita de 1 august 2018 cu cererea de plata pentru motorina folosita in trimestrul II al acestui an si cu documentele obligatorii care se anexeaza la aceasta cerere

„In luna urmatoare terminarii unui trimestru, fermierii trebuie sa depuna la APIA facturile aferente celor trei luni ale trimestrului pentru ajutorul de stat la motorina. Asadar, iulie este luna in care fermierii depun actele pentru aprilie, mai si iunie si le reamintim, din nou, fermierilor nostri ca acum este luna in care pot sa-si faca si rectificarile. Adica, daca, stiu eu, estimau sa-si puna 10 hectare de porumb si au pus doar 5 hectare, iar pe celelalte 5 hectare au fost puse cu totul alte culturi, este cazul acum sa vina si sa ne instiinteze.

Oricum, orice modificare, ei stiu, dar le spunem de fiecare data, ar trebui anuntata la APIA in termen de 10 zile. Mai mult decat atat, avand in vedere ca s-a terminat si campania de depunere a cererii unice pe suprafata, unde suprafetele din cerere trebuie sa concorde cu suprafata din cererea de motorina, cu atat mai mult aceasta luna este una potrivita pentru a face, cumva, ordine in cererea de motorina”, a declarat ing.Mirela Paraschiv, sef Serviciu Masuri Specifice, APIA Hunedoara, pentru Satul hunedorean.

AGROINFO a obtinut de la APIA lista actelor de care aveti nevoie si informatiile extrem de utile pentru obtinerea acestui ajutor de stat.

Cererea de plata este insotita de urmatoarele documente:

 1. copie a facturilor de achizitionare a motorinei emise de vanzator pe numele beneficiarilor si/sau bonuri fiscale de achizitie emise de vanzator, care sa contina obligatoriu CUI/CIF beneficiar, inclusiv pentru bonurile fiscale cu valoare pana la 100 euro ;
 2. situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionata si utilizata aferente perioadei pentru care se solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare – Anexa nr.8;
 3. in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare, se adauga, dupa caz:
 • formularul M (Anexa 21) de modificare a datelor de identificare/inregistrare;
 • formularul R (Anexa 23) de solicitare rectificare a acordului pentru finantare
 1. copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare;
 2. dovada cont trezorerie, in cazul in care acesta nu a fost prezentat la cererea de acord pentru finantare;

La care se adauga, dupa caz:

Documentele specifice pentru sectorul vegetal:

 • documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 • adeverinta de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare;
 • adeverinta de la DAJ/ONVPV pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare;

In situatia exploatarii in cursul anului de cerere de acord pentru finantare si a altor suprafete si culturi, altele decat cele din acordul de finantare, solicitantul are obligatia sa depuna o adeverinta emisa de primarie, in original sau in copie, conform inscrisurilor din Registrul agricol, care cuprinde informatii privind suprafetele si culturile in cauza care vor face obiectul cererii unice de plata aferente anului agricol in curs.

Documentele specifice pentru sectorul zootehnic:

 1. situatia privind calculul efectivului:
 •  rulat realizat pentru pasari si/sau porci intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, – Anexa nr. 9 aferent perioadei;
 •  mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, -Anexa nr. 9 aferent perioadei;
 1. copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente, pentru crescatorii de albine.

RECTIFCAREA ACORDURILOR pentru finantare se poate face la cererea solicitantului in urmatoarele cazuri:

 1. cand se modifica suprafetele/culturile/productia de ciuperci/efectivele de animale/familii de albine/viermi de matase/cantitatile de apa pentru irigatii, in cursul anului de cerere, in sensul diminuarii/cresterii acestora;
 2. cand are loc un transfer integral de exploatatie sau o fuziune, in cursul anului de cerere, dovedite cu documente justificative, caz in care cantitatea de motorina din acordul fostului beneficiar ramasa neutilizata poate fi transferata noului beneficiar.

Beneficiarul poate solicita rectificarea acordului initial odata cu depunerea cererii de plata, a documentelor justificative si a formularului de solicitare a rectificarii- Anexa 23

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR (conform art. 10 din Ordinul 1727/2015)

 1. sa utilizeze cantitatile de motorina achizitionate, pentru care se acorda ajutor de stat, prin rambursarea diferentei de accize, strict in scopul destinat conform prevederilor legale;
 2. sa prezinte, la solicitarea reprezentantilor centrelor judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, documente suplimentare, daca este cazul;
 3. sa notifice in scris, in termen de 10 zile lucratoare, centrele judetene ale APIA unde au depus cererea de acord prealabil pentru finantare si cererile de plata trimestriale pentru rambursare orice modificare a structurii de culturi (in cazul in care cantitatea de motorina per ha este diferentiata) si a suprafetei totale, modificarea efectivului de animale/pasari/familii de albine ori cazurile exceptionale aparute ca urmare a efectelor unor circumstante naturale pentru care s-au solicitat determinarea si acordarea ajutorului de stat.

Suprafetele de teren, inclusiv structura culturilor, pentru care s-a solicitat acordul pentru finantare anual, trebuie sa se regaseasca in cererea unica de plata depusa pentru anul 2018.

Material realizat de si publicat original pe www.agroinfo.ro

Related Posts