Pășunile care pot fi folosite NUMAI de crescătorii de animale!

Lege în vigoare din 29 iulie 2022!
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost modificată prin Legea nr.268/2022. Legea a fost publicată pe 26 iulie 2022 în Monitorul Oficial.
Care sunt principalele modificări pentru închirierea, folosirea pajiștilor, pășunilor?
Potrivit noii legi, „crescătorul de animale este persoana fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) şi/sau în SIIE (Sistemul de Identificare și Înregistrare a Ecvideelor), persoana juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE şi/sau în SIIE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an.”
„Art. 9.
(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE şi/sau în SIIE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE şi/sau în SIIE, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE şi/sau în SIIE.
Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE şi/sau în SIIE care asigură încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1).”
Art. 10. –
(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în perioada de păşunat. Începând cu 1 ianuarie 2024 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.
(2) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari ai acestora, au obligaţia să asigure cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei, fără a avea obligaţia asigurării încărcăturii minime de animale.
(3) În cazul proprietarilor de animale membri ai colectivităţii locale sau care au sediul exploataţiei pe teritoriul localităţii respective şi sunt membri ai unei asociaţii constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi exploatează în comun o suprafaţă de pajişti, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei.”
Art.12
(2) Pajiştile aflate în proprietatea publică și privată a statului administrate de ADS (Agenția Domeniilor Statului n.r.) pot fi utilizate numai de către crescătorii de animale, persoane fizice/juridice având animalele înscrise în RNE şi/sau în SIIE, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (6).” Condiția prevăzută la art.9, alin.6: crescătorul de animale trebuie să asigure o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha.
Lege publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 26 iulie 2022
SURSĂ: APIA; Agroinfo

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *