Subvenția APIA de 280 euro/vacă pentru minim 5 vaci!

Pentru acest an, cuantumul sprijinului cuplat pentru venit – taurine carne, prevăzut în Planul Național Strategic 2023-2027, este de 282,35 euro/cap animal, mai mare decât în 2023, când a fost 279 euro/cap animal. Crescătorii din zona montană care dețin minim 5 vaci pot încasa suma anul acesta de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). APIA a publicat condițiile pentru 2024 pentru obținerea sprijinul cuplat pentru venit – bovine carne.

Condiţii de acordare specifice – taurine de carne

a) vacile de carne și vacile metise cu rase de carne pentru care beneficiarul solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să aibă vârsta de maxim 12 ani la data limită de depunere, iar taurii de carne pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să aibă vârsta de maxim 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată;
b) vacile de carne și vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererii de plată și au cel puțin un produs înregistrat în Baza Națională de Date;
c) efectivul de animale pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să fie identificat şi înregistrat în Baza Națională de Date (BND) la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
d) animalele din categoria vaci de carne, vaci metise cu rase de carne şi tauri de carne trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 4 luni de la data limită de depunere a cererii de plată, în exploataţia/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 4 luni au intrat, respectiv au ieșit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar şi/sau în exploataţiile asociaţiilor / cooperativelor / grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca solicitantul să fie proprietarul animalelor pe durata transferului temporar;
e) vacile de carne, vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să fie înscrise/ înregistrate în Registrul genealogic al rasei secțiunea principală sau suplimentară, iar taurii de carne pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
f) solicitanții respectă normele de condiţionalitate stabilite în temeiul titlului III capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 pe întreaga exploataţie;
g) fermierii solicită sprijin cuplat pentru venit pentru un efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
h) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiază de sprijin cuplat pentru venit calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;

ATENTIONARE!!
● vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne, dacă până la vârsta de 48 de luni nu au niciun produs înregistrat în BND și în baza de date a Registrului Genealogic, nu vor primi sprijin cuplat pentru venit pe toată perioada de exploatare.
Condiţia se aplică pentru vacile din rase de carne şi vacile metise cu rase de carne născute începând cu data de 1.01.2023;
● vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne trebuie să aibă cel puţin o fătare în ultimele 24 de luni anterioare datei-limită de depunere a cererii de plată şi să aibă cel puţin un produs înregistrat în BND şi înscris/înregistrat în baza de date a registrului genealogic, cu excepţia vacilor
provenite din import care au fătat pe teritoriul ţării de provenienţă și /sau vacile care au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestaţie).

Documente generale necesare pentru solicitarea sprijinului cuplat pentru venit
● copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport;
● copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA, numai pentru exploataţii noi;
● dovada deţinerii unui cont bancar activ;
● procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

Documente specifice pentru taurine de carne
a) adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de carne, vacilor metise cu rase de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, și înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală.

Sursă:APIA; Agroinfo