Subventia-APIA-pe-pasunea-comunal--Conditiile-pentru-fermierii-si-asociatiile-care-cer-plata-pe-islaz

Subventia APIA pe pasunea comunala: Conditiile pentru fermierii si asociatiile care cer plata pe islaz

Subventia APIA pentru pasunea comunala se poate acorda atat fermierilor crescatori de animale, cat si asociatiilor. Pentru ambele situatii, plata pe hectarul de islaz comunal se face o singura data, in functie de respectarea conditiilor impuse de legislatie si de documentele doveditoare depuse impreuna cu cererea unica. Cele mai importante acte sunt cele care fac dovada cresterii animalelor si efectivul acestora cu carfe se asigura incarcatura de animale pe hectarul de pasune.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a informat oficial care sunt conditiile si documentele ce trebuie prezentate pentru Campania 2019 la depunerea cererii unice in cazul in care pajistile permanente/pasunile pe care le detineti sunt inchiriate de la Primarie sau Agentia Domeniile Statului (ADS).

Agrointeligenta-AGROINTEL.RO va spune ce documente trebuie sa pregatiti pentru acest an daca vreti sa cereti subventia de la APIA pe pasunea comunala, cu mentiunea ca aceste documente va sunt solicitate in plus fata de cele obligatorii – copia dupa un act de identitate, a actelor de inregistrare a asociatiei si dovada contului valid in care se poate efectua plata.

In cazul pajistilor permanente concesionate/inchiriate de la unitatile administrativ-teritoriale sau ADS, beneficiarii platilor pot fi crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice, in calitate de fermieri activi, care desfasoara activitate agricola, prin pasunat cu animalele pe care fermierul le expoateaza, asigurand incarcatura minima de 0,3 UVM/ha.

La depunerea cereriilor unice de plata, fermierii vor prezenta la APIA copia conform cu originalul de pe contractelor de concesiune sau de inchiriere, incheiate intre primarii/consiliile judetene sau ADS, pe de o parte, si crescatorii de animale, pe de alta parte, din care sa reiasa suprafata de pajiste permanenta utilizata, si copia cardului exploatatiei.

In cazul in care fermierul nu detine card de exploatatie, trebuie sa prezinte adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrise in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata.

Atentie! Documentele doveditoare de utilizare a suprafetelor trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii unice de plata.

Ce obligatii au asociatiile care cer subventia de la APIA

Si in acest an asociatiile crescatorilor de animale, care asigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha pe suprafata de pajiste permanenta concesionata/inchiriata prin pasunat cu animalele membrilor, pot depune cerere pe baza unui tabel centralizator.

Asociatia va prezenta la APIA:

  • copia contractului de concesiune/inchiriere al suprafetelor de pajisti permanente incheiat de catre asociatie cu primarii/consilii locale;
  • tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plata de catre asociatie, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociatiei, codurile de identificare a exploatatiilor zootehnice ale membrilor din Registrul national al exploatatiilor, numarul de animale cu care pasuneaza fiecare membru al asociatiei, precum si suprafetele alocate acestora. . Centralizatorul se intocmeste anual de catre asociatia crescatorilor de animale si se vizeaza de catre primarie (Anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015 – Anexa nr. 10). Aceasta anexa va fi operata in sistemul IACS ca Lista nominala a utilizatorilor de pajisti si va face obiectul controlului admnistrativ incrucisat cu baza de date a ANSVSA, privind respectarea incarcaturii de animale la ha (UVM/ha).
  • copia conform cu originalul a hotararii adunarii generale a membrilor asociatiei crescatorilor de animale privind utilizarea fondurilor,care va fi depusa pana la data limita de depunere a cererilor unice de plata, conform art. 7 alin. 1, litera c), din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificari si completari.

Atentie! Membrii asociatiilor crescatorilor de animale pot depune in mod individual cereri unice de plata!

Asadar, membrii asociatiei, in calitate de fermieri activi, care asigura incarcatura cu animale pe suprafata de pajiste concesionata/inchiriata. Acestia prezinta la APIA dovada utilizarii acestor suprafete de pajisti permanente, respectiv:

CITESTE MAI MULT AICI

Sursa www.agrointel.ro

Foto credit www.pexels.com

Related Posts