Subventii-APIA-2018-pe-care-fermierii-le-primesc-in-mai-iunie-2019

Subventii APIA 2018 pe care fermierii le primesc in mai-iunie 2019!

Plata subventiilor APIA! Termenul limita pentru plata subventiilor agricole, aferente anului de cerere 2018, anuntat de ministrul agriculturii, Petre Daea, este 31 martie 2019. Cu toate acestea, sunt subventii pe care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) nu le poate achita fermierilor pana la data promisa de seful de la Agricultura. Este vorba despre sprijinul cuplat din vegetal pentru anumite culturi agricole.

Pentru aceasta schema de plata, fermierii au obligatia sa prezinte acte doveditoare la termenele stabilite de APIA. AGROINFO va spune care sunt termenele pe care trebuie sa le respectati in martie si mai 2019.

TERMEN DEPUNERE DOCUMENTE APIA – 31 MARTIE 2019!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE SOIA

Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie sa le prezinte la APIA sunt urmatoarele:

  1. factura de vanzare a marfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializata;
  2. note de intrare/receptie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau pasarile pe care le detine in ferma, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha utilizata in consumul propriu la nivelul fermei;
  3. contractul comercial de vanzare/cumparare a marfii, in cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300kg/ha s-a facut in baza acestuia, insotit de documentele prevazute la lit. a)
  4. in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, inregistrat pentru siguranta alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesarii productiei minime de 1,3 tone/ha prin documente contabile interne.
  5. factura sau bonul fiscal de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate.

In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.

in cazul loturilor semincere, prin exceptie de la lit. a) – e), fermierul prezinta:

  • factura pentru servicii multiplicare soia, emisa catre mentinatorul sau detinatorul soiului, din care sa reiasa ca i-a livrat minimum 1.300 kg samanta certificata/ha. In situatia in care factura pentru servicii multiplicare samanta soia este emisa catre detinatorul soiului, prezinta si contractul dintre mentinatorul si detinatorul soiului; si/sau
  • factura de comercializare a minimum 1.300 kg samanta certificata/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care sa reiasa comercializarea a minimum 1.300 kg samanta certificata/ha emise catre terti ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national;

Verificarea eligibilitatii, in cazul consumului in ferma proprie, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevazute in anexa nr. 5 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si a numarului mediu de animale inscrise in RNE si de pasari din ferma pe perioada anului de cerere, conform art.42 alin.(5) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului urmator anului de cerere curent.

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE LUCERNA

Se acorda fermierilor activi care indeplinesc prevederile art. 43 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) au realizat anual o productie minima de 15 tone/ha masa verde sau 3,75 tone/ha fansau produse derivate din fan, respectiv granule, peleti sau faina, sau 200 de kg de samanta certificata;

b) au comercializat cel putin productia minima de masa verde sau fan sau produse derivate din fan prevazute la lit. a) catre exploatatii de crestere a animalelor inscrise in RNE si/sau a pasarilor pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau

c) au consumat cu animalele, inscrise in RNE, si/sau cu pasarile pe care le detin si/sau au stocat in vederea consumului cu acestea cel putin productia minima de masa verde sau fan sau produse derivate din fan prevazuta la lit. a) obtinuta in ferma. Verificarea eligibilitatii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevazute in anexa nr. 5 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015 si a calculului efectivului mediu furajat din ferma si a productiei de lucerna/soia/fan obtinuta pe perioada anului de cerere prevazute in anexa nr. 51 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, intocmita si semnata de catre fermier.

d) in cazul loturilor semincere de lucerna, au comercializat cel putin productia minima de 200 kg/ha samanta certificata cultivatorilor de lucerna ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national, pe baza de factura si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;

e) pentru obtinerea productiei de masa verde sau fan sau produse derivate din fan, prevazute la lit. a), cat si in cazul loturilor semincere de lucerna prevazute la lit. d), utilizeaza samanta certificata oficial din categoriile prebaza, baza si certificata, in conformitate cu Legea nr. 266/2002 cu Ordinul MADR nr. 155/2010 privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere si cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerintele specifice pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale, plante oleaginoase si pentru fibre si plante furajere in Romania.”

Documentele privind utilizarea semintei certificate oficial sunt: Factura sau bonul fiscal de achizitie a semintelor este insotita de documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate.

In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.

In cazul loturilor semincere de lucerna, fermierul prezinta factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care sa reiasa comercializarea a minimum 200 kg samanta de lucerna certificata/ha catre cultivatori de lucerna ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national, sau factura pentru servicii multiplicare samanta de lucerna emisa catre mentinatorul sau detinatorul soiului, din care sa reiasa ca i-a livrat minimum 200 kg samanta certificata/ha. In situatia in care factura pentru servicii multiplicare este emisa catre detinatorul soiului, prezinta si contractul dintre mentinatorul si detinatorul soiului

In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevazute mai sus este 31 martie a anului urmator anului de cerere.

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CANEPA PENTRU ULEI SI/SAU FIBRA

Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie sa le prezinte la APIA sunt urmatoarele:

a) copie de pe certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte activitatea de procesare a unitatii catre care a livrat productia;

b) proces-verbal de receptie insotit de bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol,din care sa reiasa ca s-a comercializat productia minima prevazuta la alin. (1) lit. a);”

c) in situatia in care fermierul aresi calitatea de procesator, inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului, acesta face dovada procesarii productiei minime, prin documente contabile interne

d) raportul cu privire la continutul de THC al culturilor de canepa pentru fibrasi seminte, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj, care include urmatoarele informatii: continutul de THC, impartit in transe/gradari de 0,1%, procedura utilizata, precum si datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor;

e) factura sau bonul fiscal de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.

f) copie de pe autorizatia de cultivare emisa de DAJ;

In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.

Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie, inclusiv, a anului urmator anului de cerere.

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE OREZ

Se acorda tuturor exploatatiilor orizicole care:

a) valorifica o productie minima de 4.500 kg/ha orez pe baza de facturasau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializarii productiei. In situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, acesta face dovada procesarii productiei proprii prin documente contabile interne;

b) fac dovada ca utilizeaza samanta certificata insotita de documentul oficial de calitate a semintei, certificata, in conformitate cu Legea nr. 266/2002 si cu Ordinul MADR nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Factura de achizitie a semintelor este insotita de documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE privind echivalenta inspectiilor in camp la culturile producatoare de seminte, efectuate in tari terte, si echivalenta semintelor produse in tari terte, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Decizia Consiliului2003/17/CE, sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.

Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului urmator anului de cerere.

TERMEN DEPUNERE DOCUMENTE APIA – 15 MAI 2019!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE SAMANTA DE CARTOF

Fermierii activi care beneficiaza de aceasta subventie valorifica minimum 15.000 kg samanta de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezinta la APIA pana la data de 15 mai a anului urmator anului de cerere curent.

Pentru samanta achizitionata de la terti, fermierul prezinta factura sau bonul fiscal de achizitie sau fila/filele din carnetul de comercializare a semintei de cartof, pentru cantitatea corespunzatoare suprafetei declarate, insotita/insotite de:

(i) documentul de calitate si conformitate al furnizorului; sau

(ii) orice alt document echivalent documentului mentionat emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau

(iii) o eticheta oficiala pentru fiecare lot insamantat care tine loc de document de calitate si conformitate.

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE HAMEI

In situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, inregistrat la Oficiul National al Registrul Comertului, acesta face dovada procesarii productiei minime  de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin documente contabile interne, pana la data de 15 mai a anului urmator anului de cerere.

Sursa: API

Material realizat de ei publicat pe www.agroinfo.ro

Foto credit www.pexels.com

Related Posts