ANSVSA: Identificare ovine/caprine – 185 zile de la naștere, bovine – 45 zile!

Ovinele și caprinele trebuie identificate în termen de 185 de zile de la naștere, iar bovinele, în termen de 45 de zile, anunță un proiect de Ordin al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), publicat astăzi pe site-ul oficial.
Potrivit Ordinului ANSVSA, „animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene:
a) animalele din speciile bovine, camelide, cervidee și reni în termen de până la 45 de zile de la naştere;
b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 185 de zile de la naştere;
c) animalele din specia porcine, în termen de până la 60 de zile de la naştere, în cazul exploatațiilor nonprofesionale și comerciale de tip A de porcine, sau la ieșirea din exploatație, în cazul exploatațiilor comerciale de porcine, în funcție de destinația acestora.
(2) Animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute.
(3) Animalului care şi-a pierdut unul din mijloacele oficiale de identificare sau al cărui mijloc de identificare electronic a devenit nefuncțional, pentru speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni sau crotalia, în cazul animalelor din specia porcine, i se aplică un mijloc oficial de
identificare duplicat, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în baza de date electronică, BDE.
(4) Animalului din specia bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni care şi-a pierdut ambele mijloace oficiale de ientificare sau a devenit nefuncțional în cazul mijlocului de identificare electronic şi pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face
dovada identităţii, i se aplică mijloace oficiale de identificare duplicat în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în BDE.
(5) După aplicarea duplicatului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau utilizatorul confirmă evenimentul în baza de date electronică, BDE.
Mijloacele oficiale de identificare a animalelor care afișează codul de identificare unic al animalului astfel cum sunt definite în anexa III la Reg. Delegat (UE) Nr. 2035 din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație, pot fi următoarele:
a) crotalie convențională;
b) bandă convențională pe chișiță;
c) crotalie electronică;
d) transponder tip bolus;
e) transponder injectabil;
f) bandă electronică pe chișiță;
g) tatuaj;
h) inel montat pe picior.
Condiţii
(1) În vederea realizării obiectivelor, DSVSA se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) fiecare exploataţie este înregistrată în BDE;
b) fiecare utilizator este înregistrat;
c) fiecărui proprietar de exploataţie i se eliberează un document de înregistrare a exploatației care conține un cod QR, care prin citire oferă informații referitoare la exploatație și deținător;
d) animalele din specia ovină, bovină, caprină și suină sunt identificate şi înregistrate în SNIIA;
e) animalelor din specia bovine li se emite un document de identificare unic pe viață ce se eliberează cu ocazia exportului sau comerțului intracomunitar;
f) fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai dacă acestea sunt însoțite de documentul/documentele de circulație;
g) fiecare furnizor primar și secundar de mijloace oficiale de identificare este înregistrat în SNIIA;
h) fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA.
ANSVSA supraveghează şi controlează BDE”, stabilește proiectul de Ordin ANSVSA, publicat astăzi, 25 ianuarie 2022, pe site-ul oficial al instituției.
Sursa: APIA; Agroinfo

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *