Cuantum-pe-hectar-pentru-2020-pentru-subventiile-APIA-suplimentare

Cuantum pe hectar pentru 2020 pentru subventiile APIA suplimentare!

Valoarea pe hectar in 2020 a platilor APIA compensatorii! AGROINFO va informeaza care este cuantumul pe hectar pentru platile compensatorii pe care le puteti solicita, anul acesta, de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In functie de angajamentul incheiat cu APIA, sumele pe hectar incep de la 21 de euro/ha si pot sa ajunga la peste 400 euro/ha. Va punem la dispozitie toate informatiile de care aveti nevoie pentru a obtine banii.

Plati compensatorii masura 10 agro-mediu si clima, PNDR 2020!

Platile compensatorii se acorda fermierilor in urma incheierii unor angajamente voluntare multianuale in cazul M.10 si M.11 sau anuale in cazul M.13. Pentru Masura 10, fermierii trebuie sa incheie cu APIA un angajament pentru o perioada de minim 5 ani.

Beneficiarii platilor compensatorii sunt fermierii care utilizeaza terenuri agricole in cazul pachetelor aplicate pe suprafata (P1-P7 si P9-P11) ale masurii de agro-mediu si clima (M.10).

Masura 10 – Agro-mediu si clima (M.10) (cf. Art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificarile ulterioare) are ca scop incurajarea fermierilor sa adopte, pe baze voluntare, practici agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea habitatelor specifice terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice, precum si utilizarea durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale.

Prevederi comune pachetelor din Masura 10

Pentru a beneficia de plati in cadrul acestei masuri, fermierii trebuie sa desfasoare o „activitate agricola”, asa cum este definita in legislatia nationala si sa respecte conditiile de eligibilitate, cerintele specifice si cerintele de baza relevante fiecarui pachet, conform fisei masurii 10 din PNDR 2014 – 2020.

Sprijinul acordat pentru pachetele 1 – 11 reprezinta o plata compensatorie si acopera pierderile de venit si/sau costurile suplimentare suportate de fermieri in urma aplicarii angajamentelor voluntare. Angajamentele se incheie pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnarii acestora.

Cerinte specifice aplicabile tuturor pachetelor M.10:

 • beneficiarii trebuie sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu (caiet de agro-mediu),
 • beneficiarii trebuie sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau sa se angajeze sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
 • completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 1 – Pajisti cu inalta valoare naturala – 142 euro/ha/an

Cerintele specifice:

 • utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
 • cositul poate incepe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa data de 15 iunie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m),
 • pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar,
 • masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,
 • pajistile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,
 • nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari (se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand unele suprafete sunt afectate accidental),
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare.

CITESTE MAI MULT AICI

Material realizat de si preluat de pe www.agroinfo.ro

Foto credit www.pexels.com