Verificări APIA – pentru achitarea subvențiilor fermierilor, crescătorilor de animale !!!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează în aceste zile verificări preliminare încrucișate ale cererilor unice de plată depuse de fermieri, crescători de animale, conform informațiilor obținute de Agroinfo de la APIA. Rezultatele verificărilor sunt notificate fermierilor până la data de 13 iunie 2022.
„Pentru a veni în sprijinul fermierilor, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucișate, care vor contribui la creşterea calităţii cererilor de plată, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1804/2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificările cererilor de ajutor sau ale cererilor de plată, controalele din sistemul integrat de administrare și control și sistemul de control în legătură cu ecocondiționalitatea.
Controlul preliminar a fost introdus prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea.
La art. 13 alin. (3), (4) și (5) din Ordinul MADR nr. 45/2021, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute următoarele:
(3) Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru a spori corectitudinea cererilor de ajutor sau de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucișate, așa cum sunt menționate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
(4) Rezultatele verificărilor preliminare încrucișate se notifică fermierului de către APIA în termen de maximum 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată.
(5) În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor preliminare menționate la alin. (4), fermierul notificat de APIA conform alin. (4) poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA online, fără penalități.
Solicitantul este notificat de A.P.I.A. privind erorile/modificările din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 15 zile de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.
Pentru toate modificările aduse cererii unice de plată se vor prezenta documente justificative care susţin aceste modificări.
Pentru anul 2022, rezultatele verificărilor preliminare încrucișate se notifică fermierului de către APIA pâna la 13 iunie 2022, iar acesta poate efectua modificările necesare în perioada 14 iunie – 22 iunie 2022″, precizează APIA.
Sursa: APIA; Agroinfo.

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *